Bowls

Menudo Bowl, 64 oz., 8-1/2" dia. x 3-3/8"H, round, fully vitrified, microwave &
Intl Tableware
Today's Price: $120.11 / 2 Dozen
Spiral® Bowl, 14 oz., 10" dia. x 2", round, rim, porcelain, white
FOH
Today's Price: $91.46 / 6 Each

Free Shipping

Menudo Bowl, 40 oz., 7-5/8" dia. x 2-7/8"H, round, fully vitrified, microwave &
Intl Tableware
Today's Price: $93.57 / 2 Dozen
Spiral® Bowl, 6 cups (48 oz.), 10" dia. x 3", round, wide, porcelain, white
FOH
Today's Price: $129.48 / 6 Each

Free Shipping

Monaco Bowl, 7 oz., 11-1/2" dia. x 2-1/4", round, wide rim, porcelain
FOH
Today's Price: $150.23 / 6 Each

Free Shipping