Spoon, Soup / Bouillon

Chanteclair™ Soup Spoon, 7", large round bowl, 18/10 stainless steel, The Hallmark

Chanteclair™ Soup Spoon, 7", large round bowl, 18/10 stainless steel, The Hallmark

WLC-3138

Walco Stainless

Today's Price: $37.79 / 1 Dozen
Monterey™ Bouillon Spoon, 6", traditional, 18/0 stainless steel

Monterey™ Bouillon Spoon, 6", traditional, 18/0 stainless steel

WLC-2912

Walco Stainless

Today's Price: $12.05 / 1 Dozen
Freya Bouillon Spoon, 7-1/2", large round bowl, 18/0 stainless steel

Freya Bouillon Spoon, 7-1/2", large round bowl, 18/0 stainless steel

WLC-0638

Walco Stainless

Today's Price: $26.02 / 1 Dozen
Bouillon Spoon, 5.91", 18/0 stainless steel, mirror-finish, Legend

Bouillon Spoon, 5.91", 18/0 stainless steel, mirror-finish, Legend

THU-SLGD003

Thunder

Today's Price: $6.11 / 1 Dozen
Ultra™ Bouillon Spoon, 6", 18/10 stainless steel

Ultra™ Bouillon Spoon, 6", 18/10 stainless steel

WLC-9612

Walco Stainless

Today's Price: $29.70 / 1 Dozen
Chambers Bouillon Spoon, 6.13", 18/0 stainless steel, bonsteel

Chambers Bouillon Spoon, 6.13", 18/0 stainless steel, bonsteel

BCF-SBS1101

Bon Chef

Today's Price: $18.53 / 1 Dozen